Anmälan och betalning

Här anmäler du dig till den eller de turer som du vill delta i.

Vi kommer att spara ditt namn, adress telefonnummer och e-post, så att vi kan nå dig. Vi kommer inte att ge uppgifterna vidare till någon annan.

Årskort och klippkort gäller (klipps vid turstarten), annars sker betalning via swish senast vid samlingen för turen.